Trening personalny

Trening personalny - to forma indywidualnego treningu pod kierunkiem wykwalifikowanego trenera. Trener pracuje z reguły z jedną osobą (rzadko z dwiema) a celem jast jak najszybsze i najbezpieczniejsze osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Programy treningowe są dobierane indywidualnie na pierwszych spotkaniach i dopasowane są do oczekiwań i celów klienta. Dopasowywane są także do jego wydolności, sprawności fizycznej i budowy. W odróżnieniu do zajęć grupowych, gdzie trening jest "uśredniony" ponieważ musi być dopasowany do całej grupy, trening personalny jest zogniskowany na jednej, konkretnej osobie. Jest niewątpliwie najbardziej efektywną formą ćwiczeń fizycznych  i pozwala na szybsze osiągnięcie wyznaczonych celów.