ochrona danych osobowych

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Szanowni Państwo,

Zdajemy sobie sprawę z obowiązków ochrony Państwa danych osobowych powierzonych w wyniku korzystania z tej strony naszej firmie, a w szczególności przed dostępem do Państwa danych osób nieupoważnionych. Państwa dane są chronione z największą starannością i przy użyciu standardowych technicznych systemów bezpieczeństwa, które to systemy na bieżąco staramy się monitorować.

   Administratorem danych otrzymywanych od Państwa i nam powierzanych jest Fithouse Sport Club mający siedzibę w Osielsku przy ulicy Botanicznej 1, NIP 9531629907

   Numer telefonu kontaktowego pod który należy dzwonić w sprawie pytań, próśb, żądań itp dotyczących danych osobowych: 602517745.

   Kierujemy się zasadami ochrony danych osobowych, które są zgodne z polskim ustawodawstwem: ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   Poniżej podajemy podstawowe informacje, co dzieje się z Państwa danymi, które nam powierzacie.

1. Pobieranie danych Państwa

Dane osobowe na naszej stronie są przetwarzane wyłącznie w technicznie koniecznym zakresie. W żadnym wypadku pobrane dane nie są odsprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim. Przetwarzanie Państwa danych wynika ze standardowego procesu obsługi Was jako klientów Fithouse Sport Club , rejestracji Państwa zapytań przy użyciu formularza kontaktowego, naszej poczty elektronicznej lub innego rodzaju informacji handlowej lub kontaktu bezpośredniego, czyli wizyty w klubie i osobistego przekazania danych lub wizytówki ze standardowymi danymi.

2. Zastosowanie Państwa danych

Przetwarzając Państwa dane bierzemy pod uwagę Państwa interesy, bezpieczeństwo oraz obowiązujące przepisy prawa. Pliki na których znajdują się dane osobowe są zabezpieczane odpowiednimi hasłami. To samo dotyczy komputerów , laptopów i poczty elektronicznej, oraz wszelkich nośników z danymi osobowymi, które są zabezpieczane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności. Proszę samodzielnie decydować o zakresie podawanych przez Państwa danych osobowych, które zamierzacie nam ujawnić. W polach oznakowanych jako obowiązkowe podanie Państwa danych jest konieczne w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie. Przekazanie innych danych nie jest obowiązkowe. Państwa dane przekazane nam w związku z zapytaniami o oferty oraz inne informacje handlowe lub specjalistyczne są używane wyłącznie do takich celów jak marketing i podanie ich jest całkowicie dobrowolne.

3.Zgoda na informacje.

Informacje przekazywane w związku z bieżącymi zapytaniami lub nowymi ofertami , różnego rodzaju odpowiedzi oraz bieżące informacje o działalności klubu otrzymają Państwo po wyrażeniu zgody na ich przesłanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej. W każdym czasie możecie Państwo mieć dostęp do swoich danych, ich korekty, a także do rezygnacji z przechowywania Państwa danych w celu wysyłania informacji handlowych.

4. Prawo do informacji i sprzeciwu

Zależy nam na zdobyciu Państwa zaufania i z tego też powodu w ustawowym czasie pracy odpowiemy na Państwa pytania związane z ochroną danych osobowych. Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o Waszych danych zapisanych u nas oraz o ich pochodzeniu a także o celu i zakresie ich przetwarzania. Zobowiązujemy się także do korygowania , zapisywania lub usuwania Państwa danych o ile w formie pisemnej wyrazicie takie życzenie i będzie to zgodne z innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do zmian niniejszych zasad w tym modyfikacji oraz aktualizacji zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Wyżej wymienione zmiany mamy prawo przeprowadzić w dowolnym czasie i bez specjalnego zawiadomienia w formie tekstu zmian na naszej stronie internetowej www.fithouse.com.pl Nowy tekst z zasadami obowiązuje od chwili jego pojawienia się na witrynie internetowej i musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Brak zgody

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych w sposób wskazany powyżej i w stosowanych dokumentach na naszej stronie prosimy o powstrzymanie się od korzystania z tej witryny.

Fithouse Sport Club, ulica Botaniczna 1, 86-031 OSIELSK0

e-mail ; fithouse@fithouse.com.pl

telefon: 602517745 lub 79517111

 

                                                                                                                                   Zarząd Klubu